Kursus i Gotisk skrift

Danske Slægtsforskere Odense har i mange sæsoner undervist begyndere i gotisk skrift. Vi har brugt en lektionsplan, som selvfølgelig er blevet finpudset hen ad vejen. Vores kursusdeltagere giver topscore ved evaluering efter hvert kursus. Vi kan altid kontaktes pr. email for uddybende spørgsmål til planen:
m e t t e (snabela) f l o j b o r g . d k

© Copyright
Lektionsplanen kan downloades her på hjemmesiden og må benyttes til undervisning i gotisk skrift, hvis bogen ”Gotisk – lær at læse og skrive gotisk” nævnes og bliver anbefalet købt og brugt af hver kursist. Bogen er en forudsætning for det fulde udbytte af kursusforløbet. Danske Slægtsforskere Odense har copyright på bogen, lektionsplanen og det tilhørende materiale, der kan downloades fra www.gotisk.dk. Det er tilladt at bruge materialet til undervisning, men det må ikke kopieres, publiceres eller videredistribueres uden tilladelse fra Danske Slægtsforskere Odense.

Kursusforløbets varighed

Kurset løber over 7 undervisningsdage med 2 timers undervisning pr. dag. Vi foreslår, at holdet mødes en gang om ugen eller hver anden uge. Det er godt med lidt luft imellem undervisningsdagene, så der er tid til lektier derhjemme.

Undervisere

Kurset ledes af 1-2 personer (helst 2). Det skal være personer med lyst til at lede en flok, der er kommet for at hygge sig og lære noget. Underviserne skal have nogen erfaring i læsning af gotisk, men behøver absolut ikke at være eksperter i gotisk, da der findes løsninger til alle tekster, som man kan øve sig på inden undervisningen. Underviserne behøver heller ikke at kunne skrive gotisk selv – der er god instruktion i bogen til kursusdeltagerne med masser af eksempler at skrive efter.

Holdstørrelse

Op til 16 personer på et hold er passende med 2 undervisere/hjælpere.

Rekvisitter

Det er en fordel at have en projektor til rådighed, så man kan vise de gotiske tekster i stor størrelse.

Kursusdeltagerne kan medbringe egen PC, eller de kan printe de gotiske tekster ud hjemmefra og transskribere teksten på papir på kurset. NB: Første kursusdag får deltagerne IKKE brug for PC.

Gotisk skrivepapir: Kan downloades og printes fra www.gotisk.dk. Kursisterne skal bruge 4-5 ark den 1. dag. Bed dem printe flere ark ud fra hjemmesiden inden kurset starter eller underviserne kan printe en stak til dem. Det er bedst, hvis det printes ud på ’godt’ papir, gerne 100 grams papir.

Alle deltagere skal have en god filtpen at skrive med. På vores hold har vi købt dem på forhånd. Vi valgte uni-ball eye micro, Mitsubishi pencil co. ltd. som kan købes hos et kontorartikelfirma eller en boghandel.

Lokale

I får brug for et lokale, hvor bordene kan stilles op i hesteskoform. Placér deltagerne parvis, så de kan arbejde sammen to og to.

Internet

Det er en fordel, at der er adgang til trådløst internet i lokalet. Hvis der IKKE er internet, skal deltagerne instrueres i at downloade teksterne fra www.gotisk.dk på deres PC hjemmefra.

Hvad skal et kursus koste?

I foreningen Danske Slægtsforskere Odense har vi et princip om, at når man har betalt årskontingent kan man deltage gratis i alle vores aktiviteter. Men dette princip har vi brudt med dette kursusforløb, fordi der stilles to undervisere til rådighed i 14 timer. Vi mener godt, at man kan tillade sig at tage 200 kr. for et kursusforløb hvortil kommer køb af bogen. En aftenskole ville tage mindst 700 kr. for det samme. Da vi i Odense bruger frivillig og ulønnet arbejdskraft, har vi valgt at sætte prisen lavt. Vi har købt en skrivepen til hver og leverer skrivepapir på 100 grams papir til deltagerne for den pris.

Formål

Kursets formål er at introducere deltagerne til den gotiske skrift og give dem øvelse i at læse og skrive gotisk håndskrift. Samtidig gives deltagerne nogle praktiske redskaber og rutiner, der gør dem bedre til at søge andre metoder frem for at give op. De lærer også merværdien af at samarbejde om gotisk tydning, der giver meget mere end at sidde alene og bokse med det. Sidst, men ikke mindst, er det for mange deltagere en god social begivenhed at deltage i et kursus sammen med andre, der har samme interesser som en selv.

Efter kurset

For at vedligeholde det lærte, er det en god idé at lave en gotisk læsekreds for dem, der har gået på kursus eller har tilsvarende færdigheder. Måske laver Danske Slægtsforskere Odense noget materiale til læsekredse senere…