Om bogen

Foreningen DS-Odense *) har gennem flere sæsoner undervist i gotisk skrift. Bogen er skrevet på basis af foreningens undervisningsmateriale og indeholder både teori og praktiske øvelser i at læse og skrive gotisk. Bogen er udgivet af foreningen DS-Odense, og vi arbejder alle frivilligt og gratis. Eventuelt overskud fra bogsalget går ubeskåret til foreningen DIS-Odense, der arbejder til gavn for slægtsforskere og historieinteresserede i hele landet.

Bogen kan bruges som selvstudium eller som kursusmateriale på et kursus i gotisk skrift.

Bogen er udgivet af foreningen DS-Odense i december 2013.

Denne hjemmeside er et supplement til bogen, hvor du kan hente billeder af gotiske tekster, løsninger, skrivepapir og meget mere.

*) DS-Odense står for Danske Slægtforskere Odense. Se også vores hjemmeside.