Tekst 01 – Emil Sauters indledning til læsebog

Efterat den latinske Skrift
nu ene benyttes som Skoleskrift,
medens Børnene dog skulle øves
i at læse saavel dansk som
latinsk Skrift, har jeg tidt
følt Savnet af en lille pris-
billig Skriftlæsnings abc. som
ethvert Barn kan overkomme
at købe og benytte i Hjemmet,
og med et Indhold, der tilta-
ler Barnet. Efter fleres Op-
fordring har jeg derfor samlet
en saadan lille Bog, som jeg
herved tillader mig at anbe-
fale til mine Embedsbrødres
Velvilie.

Emil Sauter


Original kilde: Dansk Skriftlæsnings A.B.C. samlet af Emil Sauter, København 1936

Transskriberet af Mette Fløjborg